طراحی و پیاده‌سازی واحد‌های امنیت سایبری

مرکز عملیات امنیتی (SOC)

  •  تدوین الزامات جمع آوری لاگ
  • طراحی زیرساخت‌های سخت افزاری
  • مشاوره در بررسی و انتخاب سامانه SIEM
  • طراحی ارتباطات مرکز عملیات با سامانه‌های مرتبط
  • مشاوره در نحوه تحلیل داده‌ها و تشخیص ناهنجاری
  • طراحی ارتباط با CSIRT
  • مشاوره و بررسی سامانه‌های سازمان جهت جمع آوری لاگ

تیم واکنش به رخدادهای امنیتی رایانه‌ای (CSIRT)

شرکت فراکنش با داشتن تجربه طراحی و راه اندازی مراکز پاسخ رخدادهای امنیتی در سازمان‌ها و صنایع و زیرساخت‌های حیاتی آمادگی این را دارد تا تجربه خودرا در موارد زیر در اختیار قرار دهد:

 • طراحی فرایندهای پاسخگویی بر اساس استانداردهای روز
 • تدوین دستورالعمل‌های پاسخ‌دهی
 • بررسی و انتخاب سامانه‌های مرتبط
 • واحد پایش و سنجش بلوغ امنیت سایبری