technical-support

خدمات

analysis

تحلیل و ارزیابی امنیت و آزمون نفوذ در شبکه های کامپیوتری و مخابراتی

security

امن سازی سرویس ها و سامانه های کامپیوتری و مخابراتی

padlock

تشخیص و مقابله با کلاهبرداری (Fraud) در شبکه ها، سامانه ها و سرویس ها (Big Data)

sos

راه اندازی و مدیریت گروه های پاسخگو به حوادث امنیتی (MERT و CERT)

graph

تحلیل و ارزیابی امنیتی خدمات ارزش افزوده (VAS)

collaboration

مشاوره و پیاده سازی استانداردهای مدیریت و بلوغ امنیت

smartphone

مشاوره امنیتی در حوزه امنیت شبکه های تلفن همراه نسل 2 الی 5

refrigerator

اتصال دستگاه های مختلف به یکدیگر از طریق اینترنت