خدمات

تحلیل و ارزیابی امنیت و آزمون نفوذ در شبکه های کامپیوتری و مخابراتی

امن سازی سرویس ها و سامانه های کامپیوتری و مخابراتی

تشخیص و مقابله با کلاهبرداری (Fraud) در شبکه ها، سامانه ها و سرویس ها (Big Data)

راه اندازی و مدیریت گروه های پاسخگو به حوادث امنیتی (MERT و CERT)

تحلیل و ارزیابی امنیتی خدمات ارزش افزوده (VAS)

مشاوره و پیاده سازی استانداردهای مدیریت و بلوغ امنیت

مشاوره امنیتی در حوزه امنیت شبکه های تلفن همراه نسل 2 الی 5

اتصال دستگاه های مختلف به یکدیگر از طریق اینترنت