chest

سامانه خزانه‌داری

سامانه چک و صندوق (سیستم خزانه‌داری) فراکنش، که بخشی از نرم‌افزار جامع و یکپارچه فراکنش می‌باشد، با جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات از کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های یک سازمان و ایجاد ارتباط مستقیم با سامانه‌ی حسابداری، مدیران مالی را به نحوی شایسته، در کنترل دریافت‌ها و پرداخت‌ها و نظارت‌ها بر وضعیت نقدینگی یاری می‌کند.

این سامانه امکاناتی را جهت کنترل ورود/خروج به حساب‌های بانکی و صندوق و ارتباط آن‌ها با اسناد حسابداری ارائه می‌نماید. سامانه چک و صندوق مسئولیت ثبت عملیات پولی، وصول دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی و در بیان کلی مدیریت و مشاهده وضعیت منابع مالی و اعتبارات سازمان را بر عهده دارد.

امکان تعریف تعداد نامحدود بانک، حساب بانک و صندوق،

تعریف دسته چک در قالب‌های مختلف،

مدیریت گردش‌های مالی در صندوق‌ها،

کنترل و نگهداری کلیه اطلاعات چک ها،

صدور و ثبت چک به انواع مختلف (همراه با ثبت سند حسابداری و بدون ثبت سند)،

آگاهی از وضعیت نقدینگی سازمان،

اطلاع لحظه‌ای از گردش‌های مالی هر حساب بانکی،

تولید و مشاهده مغایریت صورتحساب بانکی،

امکان راس گیری از چکهای دریافتی و پرداختی،

گزارش سررسید چکهای وارده و صادره،

تولید انواع مختلفی از گزارش‌های مالی و …

از جمله‌ی امکاناتی هستند که سامانه خزانه‌داری فراکنش به کاربرانش ارائه می‌دهد.