presentation

سامانه مدیریت پروژه و قراردادها

ابزاری بومی، امن و مبتنی بر وب جهت مدیریت کلان پروژه ها و قراردادهای سازمانها

سامانه مدیریت پروژه و قرارداد با رویکرد مدیریت کلان پروژه­های سازمان، تولید شده و وضعیت پروژه­ها را از منظر زمانی، مالی، پیشرفت و منابع مصرفی مانیتور کرده و تصویر کلانی از آن‌ها ارائه می­نماید.

این سامانه در سطح مدیریت پروژه،  مبتنی بر روش مدیریت پروژه سرآمد ایرانیان (برگرفته از PMBOK و Prince 2) عمل کرده و با پیاده­سازی اصول معرفی‌شده در این روش، کلیه داده­های مرتبط با تعریف، تصویب و اجرای پروژه را ثبت و نگهداری می­نماید.

دسترسی به پروژه‌ها در سه سطح مدیریت کلان (جهت دسترسی به گزارش‌های مدیریتی مورد نیاز)، هیات هدایت پروژه (جهت تعریف پروژه و خروجی‌های مورد انتظار و تخصیص منابع) و مدیر پروژه (جهت اجرای پروژه در محدوده تعریف‌شده)؛ تعریف‌شده‌است. بر این اساس دبیر هیات هدایت بعنوان نماینده هیات هدایت پروژه، مصوبات هیات هدایت، شامل تعریف پروژه، محصولات پروژه، زمان، هزینه و منابع مورد نیاز و برنامه‌ریزی کلان پروژه را در سیستم ثبت می‌نماید. مدیر پروژه در محدوده این تعاریف، فعالیت‌های مورد نیاز پروژه را تعریف کرده و به عوامل اجرایی تخصیص‌می‌دهد و گزارش‌های پیشرفت فعالیت‌ها، مراحل و پروژه را بر اساس فعالیت‌های انجام‌شده و منابع مصرف‌شده تولید و به هیات هدایت ارائه می‌نماید. درواقع؛ با تعریف و بکارگیری مفهوم هیات هدایت پروژه، وظیفه تصویب تعاریف و برنامه­ریزی­ها از اجرای پروژه (که بر عهده مدیر پروژه است) جدا شده و امکان نظارت دقیق بر اجرای پروژه فراهم‌آمده‌است.

ویژگی های سامانه

نرم افزاری تحت وب و ام

داشبرد نظارتی بسیار انعطاف پذیر

بومی شده بر اساس نیازهای ئ محدودیت های داخل کشور

رعایت اصول امنیت اطلاعات در لایه های مختلف برنامه

کاربری آسان و انعطاف پذیر

گزارش های مختلف مدیریتی و همچنین سفارشی

در این میان امکانات جانبی مانند ثبت مخاطرات، درس‌ها، پیگیری‌های رسمی و غیر رسمی، تجهیزات و مستندات و یادداشت‌های مورد نیاز در فضای پروژه، و همچنین امکان ثبت انواع هزینه‌های صورت‌گرفته برای پروژه‌ها و تخصیص قراردادهای مرتبط با آن‌ها وجود دارد. در سطح کلان سازمان، با تجمیع اطلاعات مرتبط با تمام پروژه‌ها، امکان تولید گزارش‌های مدیریتی و نظارت کلان بر اجرای پروژه‌ها برقرار است.

رویکردهای اصلی سامانه

جداسازی وظایف، تعریف و تصویب از اجرای پروژه

مدیریت درآمد و هزینه پروژه ها

جداسازی مراحل آغازین و پایانی پروژه از مراحل اجرایی

ایجاد پرونده کامل از داده ها طبق استانداردهای بین المللی

امکان ارسال و دریافت اطلاعات پروژه ها و پیشرفت آنها از سایر سامانه ها

امکان تعریف قراردادهای مرتبط با پروژه ها و تولید گزارش های درآمدی و هزینه ای

 لاگ برداری دقیق از کلیه فعالیت ها و ثبت و نگهداری تغییر داده

امکان رمزنگاری روی پایگاه داده ها

نحوه عملکرد سامانه