open-book

سامانه مدیریت نشر کتاب

در انتشارات و کتاب فروشی های بزرگ، دغدغه هایی همچون تعریف حجم زیادی از کتاب ها با مشخصات مختلف بسیار و همچنین مدیریت خرید و فروش این کتابها وجود دارد. به همین منظور این موسسات باید از یک سیستم مدیریت پیشرفته برخوردار باشند که امکان مدیریت تمامی این مشکلات را داشته باشد. سیستم مدیریت نشر کتاب فراکنش، امکان تعریف انواع کتاب و مجموعه کتاب با چاپ ها و قالب های مختلف را فراهم آورده است. همچنین در این سیستم امکان خرید و فروش کتاب و صدور فاکتور برای آنها مهیا شده است. این سیستم، یکپارچه با سیستم های انبار داری و حسابداری بوده و بنابراین امکان صدور کلیه اسناد انبار و حسابداری بصورت خودکار پس از صدور فاکتور را فراهم آمده است.

امکانات سامانه : 

( …امکان تعریف کتاب(با مشخصات مختلف شامل نام، گروه سنی، عوامل تولید، گروه های موضوعی،چاپ، شابک و

امکان تعریف مجموعه کتاب شامل کتابهای تعریف شده در سیستم،

امکان جستجوی کتابها و مجموعه کتابها،

امکان تعریف گروه های موضوعی کتابها به صورت درختی و برقراری ارتباط بین گروه های مختلف،

امکان خرید و فروش کتابها و مجموعه کتابهای تعریف شده،

امکان مرجوعی کردن فاکتورهای خرید و فروش،

امکان صدور پیش فاکتور برای فروش کتاب،

انجام کارهای انبارداری و صدور اسناد حسابداری برای فاکتورهای فروش و خرید کتاب.