sale

پیشنهاد ویژه پانزدهمین سالگرد تأسیس شرکت فراکنش تا پایان بهمن ماه

90% تخفیف به شرکت های دانش بنیان بابت خدمات ارزیابی و برنامه ریزی امنیتی و خدمات بلوغ امنیت سایبری 

به ازای هر واحد سازمانی

قیمت با احتساب تخفیف       5،000،000 تومان    <----    50،000،000 تومان

50% تخفیف برای شرکت های کوچک و نوپا ( Start Up ) بابت آزمون نفوذ امنیتی

به ازای هر وبسایت یا نرم افزار

هزینه ممیزی، 50% هزینه تست می باشد.

هزینه صدور گواهی تست، جداگانه دریافت می شود.

قیمت با احتساب تخفیف      2،500،000 تومان     <----      5،000،000 تومان

برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاورین ما تماس حاصل فرمایید.