بروز‌ترین مقالات امنیت

مقالات شرکت فراکنش به صورت زیر دسته بندی می‌شوند:

چرخه عمر توسعه امن

چرخه عمر توسعه امن

توسعه امنیت نرم‌افزار

توسعه امنیت نرم‌افزار

معرفی امنیت نرم‌افزار

معرفی امنیت نرم‌افزار

بلوغ امنیت سایبری در شرکت‌های کوچک

کاربرد بلوغ امنیت سایبری

بلوغ امنیت سایبری

معرفی GPRS و 3G

معرفی GSM

معرفی امنیت شبکه تلفن همراه

معماری امنیت

کاربرد معماری امنیت در شرکت‌های بزرگ و کوچک

معماری امنیت چیست؟

تحلیل رفتاری چیست؟

چرا تحلیل کلان داده؟

تحلیل کلان داده چیست؟

چرا هوش مصنوعی؟

کاربرد هوش مصنوعی

هوش مصنوعی چیست؟